خرید سهم مالکیت

حساب کاربری

پرداخت

  • سهم 4 شب و 5 روز(بهار و تابستان)

  • سهم 8 شب و 9 روز(چهار فصل سال)

با انتخاب ۴ شب و ۵ روز، می توانید در فصل بهار و تابستان طبق جدول زمان بندی از اقامت و یا سود سهم خریداری شده بهره مند شوید.

با انتخاب ۸ شب و ۹ روز در سال شما عزیزان می توانید طبق جدول زمانبندی در چهار فصل سال از اقامت و یا سود آن بهره مند شوید.

هزینه هر سهم : 20,000,000 ريال

مبلغ کل : 0

راهنما: به دستورات توجه کنید ...

شخص :
ملیت :

توجه: شماره تلفن همراه شما به عنوان شناسه کاربری شما میباشد.

توجه: شماره تلفن همراه شما به عنوان شناسه کاربری شما میباشد.